Měření Proudu, Napětí, Výkonu


Základní zapojení měřících přístrojů, při měření U, I, P a diod což by měl znát každý elektrobastlíř.

Měřeni napěti
Při měření napětí se měřící přístroj připojuje paralelně k dané součástce nebo zařízení.
--------------------------------------------------------------------------------
Měřeni proudu
Při měření proudu se měřící přístroj připojuje sériově.
Je nutné přerušit obvod a vložit do obvodu měřící přístroj.
--------------------------------------------------------------------------------
Měřeni výkonu
Při měření výkonu se používá současně kombinace měření proudu I a napětí U.
Po změření se výkon vypočte pomocí vzorce P=U*I.
Pro měření výkonu se používá WATTMETR, zapojení je stejné jako při kombinačním měření.
--------------------------------------------------------------------------------
Měřeni diody
Při měření diod se určuje polarita diody. Pokud se Anoda připojí na pol + a Katoda na pol - a odpor se naměří kolem 500 Ohmů a při otočení zapojen se připojí Katoda na pol + a Anoda na pol -, a odpor je "nekonečný" je dioda v pořádku a bude usměrňovat napětí. Tím se zjistí jak diodu zapojit.
Pokud se na při obou zapojení naměří odpor buď kolem 500 Ohmů nebo nekonečný je dioda poškozená.