Elektrotechnická činnost

Zde se dočtete něco málo o mých pracích jak po profesní stránce tak něco o mém bastleni.
Jsou to jen základní popisy, spíše takové seznámení.

práce s ATMELY

 • HDLC
 • Moje diplomová práce zachycení protokolu HDLC a záznam zprávy. Na tomto projektu jsem spolupracoval se svým konzultantem panem Ing. Pavlem Karlovcem.
  Program pro At89c2051 byl napsán v Assembleru
  Práce pro MV ČR

 • Řízení EKD 300
 • Přijímač EKD zná snad každý radioamatér, byl to velmi kvaltní přijímač of fi. RTF(bývalá NDR) pro KV provozy. Nebylo možné, řídit přijímač přes PC, vyvinul jsem HW i SW pro tento přijímač, kdy bylo možné přijímač ovládat z PC přes RS232 a to jak manuálně, tak nastavit automatické přeladění. Návrh byl tak aby bylo možné nastavit frekvenci, nastavit typ modulace a zajistit záznam. V aplikaci se nakonec nastavení modulace vypustilo.
  Program pro At89c2051 byl napsán v Assembleru
  Program pro řízení a nastavení vytvořen v C++Builder.
  Práce pro MV ČR.

 • Nastavení antén a zaměřovače
 • Tento projekt souvisel s řízením EKD, kdy se přepnula anténa a mohl se nastavit i zaměřovací systém, nebo bylo možné si zaměřovač nastavit dle vlastní potřeby.
  Program pro At89c2051 byl napsán v Assembleru
  Program pro řízení a nastavení vytvořen v C++Builder.
  Práce pro MV ČR.

 • Hra chcete být milionářem
 • Jistě si pamatujete hru "Chcete být milionářem" v rámci maturitní práce jsem vytvořil HW a SW pro přihlášení "soutěžícího". Zobrazilo se číslo, který soutěžící se přihlásí, pak se SW vylepšil, že soutěžící se přihlásil a odpověděl stisknutím tlačítka, která možnost je správná. Pokud byla odpověď špatná tak měl možnost odpovídat v pořadí druhý.
  Využít danou aplikaci by bylo možné při testech, nebo v Domech dětí a mládeže.
  Program pro At8951 byl napsán v Assembleru
  Program pro příjem a reset vytvořen v C++Builder.

 • Mapa
 • Tato aplikace byla vytořena jako školní ukázková práce kde se použila mapa města Litoměřice. Po volbě hledané ulice či objektu se rozsvítila LED dioda, kde se hledaný objekt nachází.
  Tuto aplikaci by využily menší městečka, nebo obce.
  Program pro At8951 byl napsán v Assembleru

 • Vánoční stromeček
 • Jednoduchá aplikace na Vánoce, kdy stromeček bliká v různých modech, rozsvíti se celý, postupně se rozvicuje jedna LED za druhou, pak se rozsvicuje po třech LED a celý zabliká. Tento bastlík jsem udělal na základě prosby svých dětí.
  Program pro At89c2051 byl napsán v Assembleru

  práce s PLC

 • Plnění nádrže
 • Doplnění nádrže sádrovým práškem, při oznámení min. hladiny prášku v přípravném silu.
  Projekt tvořen na PLC S7-400 ve STEP7

 • Úprava SW pro ořez papíru
 • Po odzkoušní SW-ořez papíru bylo nutné SW upravit na podmínky pro daný stroj. Vytvořit volby nastavení podle rychlosti stroje a typu papíru, dále vytvořit "pastičky" pro odchyt chyb a připojit přes ETHERNET na PC s daným programem.
  Projekt tvořen na PLC S7-300 ve STEP7

 • Inteligentní byt
 • System kontroluje teplotu v bytě, spouští topení podle volby uživatele, kontroluje otevření dveří, oken a zalévá květiny.
  Projekt tvořen na systemu UniPi
  program napsán v prostředí MERVIS

  Bastlení

  Antenní zesilovač s RFT66 pro zesíleni TV-signálu televizí z NSR
  NF-zesilovač s MBA810 kdo si vzpomene ví o čem to bylo
  NF-zesilovač s MDA2020 taky krásná vzpomínka
  Elektronický šperk s 555 pro dcerku, která sledovala blikání diodek a přitom jedla, bez problémů.

  zapati