Uni Pi

System UniPi je založen na dvou základních procesorech a to Raspberry Pi a ARM, podle typu PLC. Na obrázku je typ NEURON S103 s procesorem RASPEBERRY.


Typ PLC Počet I/O Rozhraní Komunikace
NEURON S103 DI 4 DO 4 AI 1 AO 1 Modbus RS485Ethernet
AXON S105 DI 4 DO 4 AI 1 AO 1 Modbus RS485 RS232 Ethernet

DI - digitální vstup - přijímá signál 0-(FALSE), tj 0 voltů, nebo signál 1(TRUE), tj 24 voltů.
DO - digitální výstup - vysílá signál 0-(FALSE) 0 voltů, nebo signál 1(TRUE),tj 24 voltů.
AI - analagový vstup - pracuje podle nastavení vstupu, měří napětí 0-10 voltů, nebo odpor
AO - analogvý výstup - vysílá napětí pro nastavení zařízeni
RO - releový výstup - možno spínat napětí 230V

V tabulce jsou vypsané počty vstupů a výstupů, typy rozhraní a komunikace s PLC. Po připojení Ethernetového kabelu s PC v programu MERVIS, se uživatel připojí a provede konfiguraci s daným PLC. Pak může začít programovat svůj kód.
V systému MERVIS je možné programovat v kodu ST(strukturovaný text) a v kodu FBD(kod funkčních bloků). V kodu ST je možné si zadat podmínky, cykly, řetězce atp. a v kodu FBD je možné pracovat s funkcemi SR, AND, OR, čítači a dalšími z nabídky v prostředí. Mervis má i své knihovny PID regulátorů, některých dalších funkcí.
Součástí MERVIS je i HMI tedy prostředí pro vytvoření zobrazení pro uživatele, dále možnost vzdáleného připojení přes PROXY. Další informace je možné si přečíst na stránkách společnosti UniPi a najdete ji v odkazech.

Ukázka kodu strukturovaného textu Schéma ST
Ukázka kodu ve funkčním bloku Schéma FBD

 • Program - řízení bytu na AXON S105
 • Program kontroluje teplotu bytu, kontroluje vstup do bytu a spuští alarm, provádí zalití květin na základě časového sepnutí a kontroluje otevření oken.
  Program má tři varianty řízení MANUAL - řídí si sám uživatel
  AUTOMATICKÉ - byt je řízen na základě, času, teploty, reakci na okna
  ÚSPORNÝ - byt je řízen kodem v usporném režimu
  dále je zde reakce na min. teplotu(spouští se topení), na max. teplotu(vypína se nebo se nespustí), regulace teploty, podle zadání uživatele a další fukce.

 • Program - měření napětí zdrojů AXON M565
 • Program měřil napětí na několika zdrojích a v případě chyby vygeneroval upozornění a uložil si ho do Historie. Tím se dalo zjistit výpadky, nebo odchylky napětí zdrojů. Napětí bylo nastavené od 22V do 27V v tomto rozmezí signalizace ukazovala napětí v pořádku, pokud bylo nad nebo pod uvedenou mezí signalizovala chybu. Na analogový vstup se přidával Dělič napětí. Analogový vstup na PLC se volil jako napěťový.