PLC Siemens

Rychlé a krátké seznámení s PLC Siemens, s kterým pracuji. Prosím jde jen o velmi stručný popis.
HW Siemens
HW fi. Siemens se skládá z PLC, zdroje, digitálních vstupních a výstupních karet, analogových vstupních a výstupních karet, komunikačních karet a dalších podpůrných karet. Všechny karty se vzájemně propojují pomocí propojovacích konektorů a přidávají se do HW systému v programu. Při zadávání karet se volí typ karty podle jejího označení, které je v nabídce. Stejně tak se volí typ PLC a zdroje.
Všechny HW prvky jsou vloženy do této HW konfigurace, kde je možné měnit čísla vstupů a výstupů, nebo je nechat tak je vygeneroval HW konfigurátor.
Pokud je některá z karet poškozená, svití na ni červená dioda s označením "SF". Při výměně karty je nutné vypnout celý systém a kartu vyměnit. Pokud ale máte tzv. "inteligentní záda", tak je možné jednu kartu vyměnit za provozu bez vypnutí systému. Karta která se mění musí mít stejné typové ozančení jako měla původní, pokud se mění karta analogová karta v serii S-300 tak se musí nastavit její vstupy a pokud karta typu SAFETY, tak se nastavuje "switch" na zadní straně karty.
Při návrhu nové HW struktury se vybírá "RACK", ten může nabídnout např. jen 8 karet pro připojení k PLC. Aby bylo možné mít neomezený počet karet, tak se propojují přes sítě PROFIBUS nebo PROFINET, jak je ukázáno na obrázku.
Tímto způsobem je možné rozvést komunikaci s kartami po provozu karty mít přímo u řízení dané části stroje a PLC např. v rozvodně.Tento způsob je možné udělat u většiny PLC systémů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SW Siemens
Program STEP7 je určen pro programování PLC typu
S-300 a S-400, je možné programovat v prostředí LAD, STL a FBD.
 • STL je strukturovaný text v případě STEP7 podobný assembleru, využívá se pro vytvoření knihoven, nebo valstních funkcí, které se pak vkládají do FC(Function) bloků.
  Osobně si tímto způsobem vytvářím analogové měřeni a převody na různé jednotky, nebo kontrolu chodu motoru na základě proudu nebo otáček.
 • LAD je pro vytváření kodu na bázi releových propojení, např. jsou li v serii dvě relé znamená to funkci AND. Osobně nevytvářím v tomto prostředí kod, moc mi nevyhovuje. No my odkojeni už integrovanými obvody a mikroprocesory raději tvoříme kody v prostředí FBD.
 • FBD v tomto prostředí se vytváři kod pomoci FBD bloků a FC bloků, FBD bloky se využívají jako knihovny společně s DB blokem, FC bloky se využívají jako funkční. Do FBD bloku se zapíší globální proměnné a ty se současně vloží do bloku DB, poté se celý blok vloží do bloku FC. Blok FBD se může využít podle potřeby, výhodou je že se nemusí inicializovat všechny vytvořené vstupy a výstupy. Pokud se knihovní blok vytvoří v FC bloku, musí se inicializovat všechny vstupy a výstupy.

 • Na obrázku je zápis v kodu STL a FC.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Výhody PLC od fi. Siemens je jeho robustnost možnost nastavení komunikace a velmi dobrá spolehlivost. Pokud se celý projekt vytvoří na PLC Siemens, nejsou při zavádění do provozu, žádné velké potíže. I začátečník, který má zkušenosti s log. obvody nebo mikroprocesory, velmi rychle zvládnete problematiku programu STEP7 a bude schopný naprogramovat kody podle zadaných požadavků, Sám jsem takto s PLC začínal.
  Nevýhoda je velká pořizovací cena jak HW částí tak vývojového prostředí, špatná komunikace s jinými typy PLC, zde vím z praxe že nastávají problémy při předání dat.
  PLC Siemens je vhodný do středních nebo velkých provozů, kde se nemusí hledět tolik na místo, pro malé provozy už není výhodný a to především z důvodů pořizovací ceny. Také na řízení bytů, nebo penzionů se nehodí.
  Více info najdete na stránkách fi. SIEMENS, FOXON, BLAJA a SIDAT. Všechny firmy jsou na stránce Odkazy.